Make your own free website on Tripod.com


เครือซีเมนต์ไทย

               ครอบครัวเครือปูน เป็นครอบครัวใหญ่ มีการผลัดเปลี่ยนยุคมา สำคัญได้ประมาณ 3 ยุค ครับ คือยุคก่อตั้งจนถึงหลังสงครามโลก ยุคที่หนึ่ง ซึ่งพ่อใหญ่ของเราเป็นชาวต่างชาติ มร.วี.เอฟ เฮมมิงเซ่น ถัดจากนั้นมาก็ยุคที่สอง อันนี้เราเริ่มที่พ่อบ้านเป็นคนเชื้อชาติไทยแท้ คนแรกคือ อาจารย์บุญมา วงศ์สวรรค์ ซึ่งเป็นช่วงระหว่างคาบเกี่ยวเปลี่ยนยุคที่หนึ่งมาที่สอง เรานับยุคการเปลี่ยนผ่านคือ ตอนช่วงค่าเงินบาทหล่น แต่โชคดีที่เราได้ตระเตรียมตัวมาล่วงหน้าสักปีสองปี จึงไม่มีการเจ็บตัวเพราะต้องมีการปรับเปลี่ยนองค์กร ตามเหตุการณ์บ้านเมืองไปด้วย จะตรงกับยุคคุณสมหมาย ฮุนตระกูล ที่ขณะนั้นรับเป็นพ่อบ้านใหญ่เครือซีเมนต์ แล้วลาออกไปเป็น รมต.คลัง นะครับ และเป็นการนับยุคที่สอง โดยขณะนั้น เครือ ก็มีการเปลี่ยนแปลงพ่อบ้านอีกครั้งจากกรรมการ มาเป็น คนใน ก็เริ่มกันตรงนี้ บุคคลแรกที่ได้รับเลือกคือ คุณจรัส ชูโต เป็นการเริ่มต้นเอาบุคคลในเครือเป็นพ่อบ้านต่อไปนับจากนี้ เมื่อปูพื้นพอสมควร
ตราช้างก่อนมาเป็นวันนี้ เราเริ่มจากยุคอาจารย์บุญมา วงศ์สวรรค์ สมัยนั้น มีการรวบรวมกิจการที่เกี่ยวข้องกับกิจการซีเมนต์ อันประกอบด้วย กลุ่มสินค้าที่อาศัยวัตถุดิบซีเมนต์เป็นฐานในการคิดตรา โดยเริ่มแรกเรามีคือ รูปตราช้างเดินบนพื้นดิน มีหญ้าติดพื้นดินมานิดหน่อย ในรูปท่าเดินสบาย ๆ เมื่อมีดำริในการควบรวมสินค้าที่เกี่ยวข้องกัน ในอันที่เกิดจากกิจการที่ออกไปตั้งเป็นบริษัท อาทิ กระเบื้องกระดาษไทย (ลอนคู่ ตราช้าง)เป็นต้น และกิจการอื่นอีก 4-5ประเภท มาอยู่ภายใต้คำว่า "เครือซีเมนต์ไทย" LOGO ก็เริ่ม ณ จุดนั้น เพื่อแจ้งเกิดในตลาด ก็เค้นคิดออกมาได้เป็นรูป ช้างในกรอบหกเหลี่ยม

          จวบจนมาถึงช่วงยุคสองปลาย ก็น่าจะเป็นช่วงยุคเปลี่ยนแปลงค่าเงินบาทอึกละครับท่าน เครือบ้านก็เริ่มมีปัญหาคล้อยตามกระแสบ้านเมืองที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น ก็น่าจะอยู่ในปี 2537-39 อาการไข้เปลี่ยนยุคก็มาชัดขึ้นก็ตอนที่ประเทศเราตกอยู่ในมือ IMF เราในฐานะกิจการบ้านใหญ่พลอยมีผลกระทบค่าเงินบาท ถ้าจะนับเป็นเริ่มยุคสามก็น่าจะได้ คือ เมื่อมีการขยายใหญ่ในอดีต ตอนนี้ก็มารีดไขมันกันหละครับ มีการปรับเปลี่ยนองค์กรขนานใหญ่ และก็เป็นช่วงปรับเปลี่ยน LOGO หลักจากรูป ช้างหกเหลี่ยม ก้าวกระโดดออกจากกรอบ มาเป็นมีหกเหลี่ยมอีกหลากหลาย คงไว้ซึ่งสัญญลักษณ์ แต่สังเกตุดีดี ช้างเริ่มหายไปแล้ว ในบางกิจการมีสัญญลักษณ์แปลก ๆ ออกมาตามลักษณะกิจการนั้น ๆ ชัดเจนขึ้น แต่คงไว้ซึ่ง หกเหลี่ยม จบในยุคที่สาม พ่อบ้านคนสุดท้ายคือ คุณชุมพล ณ ลำเลียง
ขณะที่เรากำลังเดินไปข้างหน้า ภายใต้พ่อบ้านใหญ่ คุณกานต์ ตระกูลฮุน ในปัจจุบัน คือคอนเซป เครือซีเมนต์โกอินเตอร์ (อาเซียน)ตรงนี้นับว่าน่าจะเป็นการเริ่มต้นยุคสี่ หรือเริ่มกันใหม่ ตามวัฏจักรของตระกูลบริษัท บริษัทหนึ่ง

           รูป ๖ เหลี่ยม หมายถึง ๖ บริษัทแรกที่รวมกันเป็นเครือซีเมนต์ไทย เมื่อปี ๒๕๑๗ คือ บริษัทปูนซีเมนต์ไทย บริษัทกระเบื้องกระดาษไทย บริษัทเหล็กสยาม(ขายไปแล้ว) บริษัทผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง(cpac) บริษัทค้าวัตถุก่อสร้าง( cmmc -ซึ่งทำหน้าที่ขายสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ต่อมาขยายเป็น ๒ บริษัทในปัจจุบันคือ SCT และ บริษัทค้าวัสดุก่อสร้างซีเมนต์ไทย(ดูแลซีเมนต์ไทยการตลาด-ซีเมนต์ไทยโฮมมาร์ท)และบริษัทสินอุตสาหกรรม (ทำธุรกิจด้านไฟแนนซ์ ตอนนี้เลิกกิจการไปนานแล้ว)
ความหมายของช้างคือ
1.เป็นสัญญลักษณ์ของ บปซ. แต่เดิม
2.เป็นสัญญลักษณ์ของความคู่บ้านคู่เมือง เป็นสัตว์คู่บารมีพระมหากษัตริย์ เพราะเราตั้งโดยในหลวง รัชกาลที่ ๖
3.เป็นสัญญลักษณ์ของประเทศไทย
4.เป็นสัญญลักษณ์ของความฉลาด ทนทาน แข็งแกร่ง ยิ่งใหญ่ หนักแน่น มั่นคง
พื้นสีแดงหมายถึงชาติ เป็นสีพื้นของธงชาติก่อนจะเปลี่ยนมาเป็นธงไตรรงค์ในปัจจุบัน แสดงถึงความเป็นสมบัติของชาติไทย